ABS-plast

Akrylnitril – Butadien – Styren (ABS) är en blend av SAN block sampolymer med butadiengummi. ABS finns i många varianter och egenskaperna beror på proportionerna akrylnitril och butadiengummi.

  • Amorf termoplast med en Tg på 105-115° C, varierar beroende på butadienhalt.
  • Hög ytglans
  • Hög styvhet och hårdhet upp till 80° C
  • Slagfast ner till -40° C
  • Hög reptålighet
  • Utmärkta elektriska egenskaper
  • Dålig UV-beständighet