ACM

De viktigaste egenskaperna hos akrylgummi (ACM) är dess värme- och oljebeständighet. Därför används ACM i olika tillämpningar inom fordonsbranschen.

Fordonstätningar, packningar och slangar utgör det största användningsområdet för ACM. En mer begränsad användning hittar man i lim och som bindemedel för drivladdningar och flexibla magneter.

HyTemp® ACM