Allmänna Leveransbestämmelser

Vi använder oss av de Allmänna Leveransbestämmelserna i enlighet ”Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna” vid våra leveranser.