ASA

Akryl-Styren-Akrylnitril är en amorf termoplast med goda mekaniska egenskaper i kombination med utmärkt väderbeständighet. Övriga egenskaper är lika ABS men med sämre slagseghet i framför allt kyla.

  • Glasomvandlingstemperatur 100° C
  • God kemikaliebeständighet, dock ej mot lösningsmedel
  • Hög ythårdhet och ytfinish
  • Mycket lätt att färga in
  • Utmärkt UV-beständighet