ÅTERVUNNET NR OCH IIR

IIR Reclaim Ecorr® RBR

Bruk av Ecorr® RBR gör att du kan få ett tunnare innerfoder. Med andra ord mindre produkt för lägre kostnad. Hur går det till? För det första finns det uppenbara besparingarna att hämta på produkterna när du använder Ecorr® RBR. För det andra förbättras vidhäftningen till stommen när du använder Ecorr® RBR i ditt halobutylinnerfoder och du förbättrar samtidigt luftgenomträngligheten. Och sist men inte minst leder bruket av Ecorr® RBR till bättre åldringsbeständighet. Det är speciellt de dynamiska egenskaperna som har förbättras. Därmed har man lagt till värde till den enkla kostnadsbesparingen.

Ecorr® RBR

Ecorr® RNR – Återvunnet naturgummi

De viktigaste fördelarna man kan förvänta sig när man använder Ecorr® RNR har att göra men hur föreningen beter sig vid behandling. Bland fördelarna märks t.ex. kortare blandningscykler, lägre behandlingstemperaturer, förbättrad penetrering av tyg och rep, mindre uppsvällning och krympning vid extrudering och kalandrering, ökad klibbighet och förbättrad reversion samt åldringsbeständighet hos naturliga gummiföreningar. Alla dessa fördelar uppnår man med lägre kostnader för råmaterialet.

Ecorr® RNR