KABELFYLLNAD

Kabelfyllnad används främst i flerledarkablar där de fyller mellanrummen mellan ledarna och gör kabeln rund. Kompound för kabelinkapsling förbättrar åldringsbeteendet och töjningsegenskaperna.