DRY-LIQUIDS

Dry-Liquids är blandningar av flytande ingredienser på en bärare som leder till en pulverformad produkt. Dry-Liquids baseras på en amorft utfälld kiseldioxid som bärare. Dry-Liquids är lättare att hantera och väga, samt går snabbare att blanda in och eliminerar kostnaden för bortskaffandet av metalfat. MOULEX® Dry-Liquids används i applikationer såsom kopplingsmedel, vulkaniseringsmedel samt skyddsmedel.

MOULEX®