ECO

De viktigaste egenskaperna hos elastomerer av epiklorhydrin (ECO) är den unika balansen när det gäller temperaturtålighet, hög gastäthet och kemikaliebeständighet. Därför används ECO i ett stort antal applikationer som t ex fordonsslangar, luftkanaler och membran. Övriga användningsområden utgörs av valsar i laserskrivare och vibrationsdämpande anordningar.

Hydrin® ECO