Förändring inom Erteco Affärsstöd

Vår ambition är att hålla en hög servicenivå och korta leveranstider. I takt med att Erteco växer, förändrar vi organisationen inom vår affärsstödsfunktion.

Inom avdelningen kommer vi att ha två personer som jobbar med logistik och inköp. Dels vår medarbetare sedan snart tio år; Bo Verdin, dels en ny kollega; Lin Cao. De skall tillsammans arbeta för att göra mer effektiva inköp och ytterligare förbättra våra leveranstider.

Övriga medarbetare inom affärsstöd jobbar med samma uppgifter som tidigare.