GUMMI KEMIKALIER

Både naturligt och syntetiskt gummi kan, förutsatt att man använder rätt tillsatser modifieras, behandlas och bearbetas på många olika sätt, i syfte att uppnå ett stort antal olika resultat.

Schill + Seilacher ”Struktol” GmbH:s produkter kompletterar hela gummitillverkningsprocessen. Tack vare vårt kompletta utbud av materialförbättrande produkter som t.ex. dispergeringsmedel, smörjmedel, peptisermedel, homogenisatorer, klibbmedel och mjukgöringsmedel, kan Struktoltillsatsen avsevärt förbättra gummits bearbetbarhet, och leda till en sänkning av energiförbrukningen samtidigt som man kan öka produktionen och kvaliteten på produkterna. Struktol erbjuder optimeringslösningar och expertis inom alla stadier i gummiproduktionen.