ISO 9001

Kvalitetssystemet för Erteco Rubber & Plastics AB är certifierat enligt standarden SS-EN ISO 9001: 2008.

Vårt kvalitetsarbete innefattar bland annat följande punkter:

•    Vi ska verka för att kunden ska få sina produkter den önskade leveransdagen och att den produkt som levereras motsvarar kundens krav
•    Kundservice ska alltid leverera snabba svar och information till kunden oavsett ärendets karaktär
•    Vi strävar efter goda och långsiktiga samarbeten och relationer med våra leverantörer och kunder

ISO9001ISO9001 2