Kalciumhydroxid Masterbatch

Vi har nu nöjet att erbjuda Ca(OH)2 i masterbatch form från Chenguang FSP.
Fördelarna med att använda masterbatch kan vara:
1. Dammfri
2. Längre hållbarhet vid lagring
3. God dispersion
4. Kortare blandningstid
5. Stabila fysikaliska egenskaper
6. Lätthanterlig vid uppvägning
7. Säkrare och hälsosammare för operatörer

Det finns två tillgängliga typer, C2 och C3. Skillnaden mellan dem är baspolymererna i FKM-bäraren. C2 är för co-polymerformuleringar och C3 är för ter-polymerformuleringar.
Kontakta oss för mer information!