KIMRÖK

Kimrök är ett av de vanligaste fyllnadsmedlen. Detta ger gummiblandningen fysisk styrka och sin svarta färg. Det finns olika partikelstorlekar och ytliga aktiviteter. Ändringar i partikelstorleken kan öka fysikaliska egenskaper samtidigt som de ökar sättningen.