LNP KOMPOUND

LNP är en del av Sabic Innovative Plastics som tillverkar specialiteter med utgångspunkt från en funktion eller lösning. Genom inblandning av olika fyllmedel och additiver kan plasterna få egenskaper som elektrisk och termisk ledningsförmåga.

  • Tillgängligt i de flesta kommersiella plastmaterial
  • Skräddarsydda material utifrån funktion
  • Lubricerade material
  • Höga mekaniska egenskaper
  • Medicintekniska lösningar