MASTERBATCH

Masterbatch är en tillsats som används för att färga plaster (färgmasterbatch) eller förädla andra egenskaper i plasten (additiv masterbatch). Koncentrerade masterbatch blandningen av pigment och/eller tillsatser inkapslas i en bärare under en värmeprocess som därefter kyls och skärs till en granulär form. Masterbatch tillåter bearbetaren färga in polymer ekonomiskt under tillverkningsprocessen.