Mitsubishi Rayon

MITSUBISHI RAYON var det första företaget som med sin egen teknik har utvecklat en metod för industrialisering av akrylplast under varumärket ACRYPET (PMMA) och har lyckats hålla sig kvar på toppen i denna bransch sedan dess. De var först i världen med att utveckla MMA monomertillverkningen med användning av den direkta oxideringsmetoden. Sedan dess har de uppnått den största inhemska produktionskapaciteten och även varit en av de största i världen.

ACRYPET (PMMA)