NBR/PVC

PVC-hartser blandas med nitrilgummi för att ge ökad beständighet mot ozon och nötning. PVC erbjuder också en betydande förbättring i lösningsmedelsbeständighet och ändå behålls de kemiska och fysikaliska egenskaper, som vanligen observeras bland nitril elastomerer. I icke-svarta blandningar ger tillägg av PVC-hartser också en större bärförmåga för pigment, som ger bättre bevarande av pastell och ljusa färger.