PARAFFIN

Paraffin är ett vitt eller färglöst mjukt fast ämne som kan erhållas från petroleum, kol eller oljeskiffer, som består av en blandning av kolvätemolekyler innehållande mellan tjugo och fyrtio kolatomer. Det är fast vid rumstemperatur och börjar smälta över ungefär 37 ° C, är dess kokpunkt> 370 ° C. Vanliga applikationer för paraffinvax inkluderar smörjning, elektrisk isolering, och ljus. Den skiljer sig från fotogen, en annan petroleumprodukt som ibland kallas paraffin.