PBT

Polybutylentereftalat är en semi-kristallin konstruktionsplast som är mycket vanlig inom exempelvis elektonikindustrin, mycket beroende på sin låga fuktupptagning. Materialet förekommer ofta som modifierade varianter för exempelvis flamskydd eller bättre ytor.

  • Semi-kristallin struktur med en Tg på 60° C och en smälttemperatur på 217° C
  • Höga mekaniska egenskaper
  • God termisk stabilitet
  • Låg fuktupptagning och hög dimensionsstabilitet
  • Utmärkt nötningsbeständighet
  • Kemikalieresistent mot alifatiska kolväten, oljor och fetter; ej resistent mot alkalier och starka syror
  • Goda dielektriska egenskaper
  • Utmärkt UV-beständighet