PC/PBT

PC/PBT är en blend mellan amorf polykarbonat och semi-kristallin PBT och kombinerar de goda egenskaperna från dessa material mycket bra. PBT bidrar med sin semikristallina struktur till att höja kemikaliebeständigheten och PC står för slagseghet och dimensionsstablitet.

  • Mycket god slagseghet
  • Bra UV-beständighet
  • Mycket bra värmetålighet
  • Bra kemikalieresistens