PC/ABS

PC/ABS är en amorf blend med en glasomvandlingstemperatur runt 130° C. Denna blend kombinerar de goda egenskaperna som flytbarhet hos ABS och värmetålighet hos PC. Att flamskydda denna blend är också enklare och mer miljövänligt än ren ABS.

  • Mycket bra flytbarhet och processegenskaper
  • Bra UV-beständighet i jämförelse med ABS
  • God värmebeständighet i jämförelse med ABS