PE

Polyeten är en semi-kristallin termoplast som räknas till kategorin volymplaster. Materialet indelas i grupperna LDPE, LLDPE, MDPE och HDPE och de har stigande densitet från LDPE upp till HDPE och därmed också styvhet.

  • Lågt pris och densitet.
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Obetydlig fuktabsorption
  • Slagsegt ner till -40 C och i vissa fall lägre.
  • Dålig värmetålighet