POLYAMIDER

PA 6

Polyamid 6 är en av de absolut vanligaste konstruktionsplasterna. PA 6 förekommer som ofyllda, glas- eller mineralförstärkta och seghetsmodifierade varianter. Fuktupptagningen är som för de flesta andra polyamider hög.

 • Semi-kristallin struktur med Tg på 50 C och smältpunkt 220 C.
 • Bra processbarhet
 • Hög slagseghet
 • Goda mekaniska egenskaper upp till 120-140 C
 • Bra kemikaliebeständig mot starka syror och alkalier.
 • Hög fuktupptagning

PA 6.6

Polyamid 6.6 tillhör också en av de mest använda konstruktionsplasterna och med sin bättre värmetålighet än PA 6 väljs det ofta i applikationer med högre värmekrav. Precis som med PA 6 förekommer PA 6.6 i en mängd varianter.

 • Semikristallin struktur med en Tg på 50 C och en smälttemperatur på 260 C
 • Mycket bra slagseghet
 • Goda mekaniska egenskaper upp till 140-160 C
 • Mycket bra kemikalieresistens mot oljor, fetter och de mesta lösningsmedel, dock begränsad beständighet mot starka syror och alkalier
 • Hög fuktupptagning, men lägre än PA 6

PA 12

Polyamid 12 tillverkas genom polymerisation av laurinlaktam. PA12 är en semikristallin termoplast med utmärkt kemikalie- och hydrolysbeständighet. Det är bland polyamider det i särklass lättaste materialet att processa tack vare sitt breda processfönster.

 • Mycket låg vattenabsorption och därmed utmärkt dimensionsstabilitet
 • Utmärk kemikalieresistens
 • Utmärkt hydrolysbeständighet
 • Låg densitet
 • Hög slagseghet ner till -40 C

PA 6.66/6

PA 6 10

PA 6 12

PA 10 10