POM

Polyoxymetylen eller acetalplast är en semi-kristallin konstruktionsplast som kombinerar styvhet, slagseghet och dimensionsstabilitet. Den regelbundna molekylstrukturen hos POM gör att kristallinitetsgraden uppgår till hela 80 %. POM finns både som homo- och copolymer. Homopolymeren har en högre kristallinitet vilket ger den bättre mekaniska egenskaper som styvhet och hårdhet, medan copolymeren har något bättre kemikalieresistens och är lättare att processa.

  • Semi-kristallin struktur med en glasomvandlingstemperatur på – 60° C och en kristallin smältpunkt på 165° C.
  • Utmärkta nötningsegenskaper
  • Hög slagtålighet ner till – 40° C.
  • Hög styvhet och hårdhet
  • Goda utmattningsegenskaper
  • Låg vattenupptagning
  • God kemikalie resistens
  • Lätt att bearbeta
  • Hög formkrymp
  • Flamskyddande kvaliteter finns ej