PP

Polypropen är en semi-kristallin termoplast som också räknas till kategorin volymplaster. Materialet förekommer som homopolymer och random- eller blockcopolymer beroende på polymerisationsmetod. Homopolymerer har oftast högre styvhet med copolymerer som vanligtvis har bättre slagseghet och lågtemperaturegenskaper. PP är vanligt förekommande som baspolymer i kompounder med glasfiber eller mineralfyllmedel som tillsätts för bättre mekaniska egenskaper och dimensionsstablitet.

  • Lågt pris och densitet.
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Bra beständighet mot utmattning
  • Obetydlig fuktabsorption
  • Dålig UV-beständighet

Mer information om våra PP material samt datablad och säkerhetsdatablad finns tillgängligt på Ducors hemsida.