PPA

Polyftalamid är en semi-kristallin delaromatisk termoplast med mycket goda högtemperaturegenskaper och kan användas kontinuerligt vid temperaturer upp mot 150° C. PPA har mycket goda mekaniska egenskaper och hög styvhet vid förstärkning med glasfiber.

  • Semi-kristallin struktur med en glasomvandlingstemperatur på 126° C och en smältpunkt på drygt 300° C.
  • Mycket goda mekaniska egenskaper som E-modul, draghållfasthet och krypegenskaper.
  • God kemikalieresistens mot oljor, fetter, aromatiska, och alifatiska kolväten. Begränsad mot starka syror
  • Relativt låg fuktupptagning
  • Goda nötnings- och friktionsegenskaper