PPO

Polyfenylenoxid är ett material som alltid förekommer i blend med andra material. Vanligast är en blandning med HIPS, men även blandningar med polyamid och polypropen förekommer. Det är en konstruktionsplast som har utmärkta dielektriska och mekaniska egenskaper, samt hög värmetålighet.

  • PPO+PS med en amorf struktur har en glasomvandlingstemperatur på 140° C.
  • Låg densitet
  • Mycket låg fuktupptagning
  • Mycket bra dimensionsstabilitet
  • Utmärkt hydrolysbeständighet
  • Kemikaliebeständig mot svaga syror, alkalier, vissa alifatiska kolväten och varmvatten; ej beständig mot aromatiska och halogenerade kolväten samt starka syror.
  • Goda mekaniska egenskaper över ett brett temperaturområde
  • Låg skevningsbenägenhet vid höga temperaturer