PPS

Polyphenylenesulfide är en aromatisk semi-kristallin termoplast med en glasomvandlingstemperatur på 85-90° C och en kristallin smältpunkt på 280-290° C. Utmärkande för PPS är dess värmebeständighet, goda krypegenskaper och utmärkta kemikaliebeständighet mot såväl organiska och oorganiska lösningar. Användandet av PPS i sin naturliga form är begränsad p.g.a. de dåliga mekaniska egenskaperna och därför är de flesta kommersiella typerna modifierade med glasfiber som förbättrar de mekaniska egenskaperna.

  • Goda krypegenskaper
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Exceptionellt hög styvhet och hårdhet upp til 80° C.
  • Flamskyddad utan några tillsatser
  • Flyter bättre än de flesta andra högtemperatur plaster
  • Begränsad slagtålighet
  • Begränsade infärgningsmöjligheter