PVDF

Polyvinylidenfluorid är en semi-kristallin termoplastisk fluorpolymer. PVDF framställs genom polymerisation av vinylidendifluorid.

  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Utmärkta nötningsegenskaper
  • Låg friktion