Erteco Tech Center

Erteco har med sin mångåriga erfarenhet både kunskap och hjälpmedel för att erbjuda support inom områden som:

•    Materialval
•    Recepturförslag (gummi)
•    Formfyllnadssimuleringar i Moldex 3D
•    Skevningsanalyser i Moldex 3D
•    Verktygsberedning och produktgranskning 3D (Solid Works)
•    FEM-analyser
•    Medverkan vid provkörningar
Vi vill vara med så tidigt som möjligt i våra kunders utvecklingsprojekt och därmed vara en aktiv och innovativ partner. Vår erfarenhet av medverkan i projekt är lång så vi vet betydelsen av samarbetet mellan produktägare, bearbetare, verktygsmakare och oss själva. Det är då både tid och kostnader kan sparas.

Vision: man looking through lens