TERMOELASTER

TPE-S är en grupp termoplastiska elaster som består av styren-block-copolymererna SBS och SEBS. Det som skiljer de båda varianterna är framför allt väder- och ozonbeständigheten där SEBS är ett betydligt bättre material än SBS. Dessa material är idag mycket vanliga som kostnadseffektiva ersättningsmaterial för vulkaniserat gummi i applikationer med lägre krav på exempelvis sättning.

 • Lågt pris
 • Låg densitet (ofyllda varianter)
 • Bra flexibilitet även vid låga temperaturer
 • Bra vidhäftning mot polyolefiner som PE och PP
 • Finns som transparenta material
 • Livsmedels- och medicintekniska godkännanden
 • Sämre deformations- och sättningsegenskaper än vulkaniserat gummi

TPE-A är en grupp polyamidbaserade termoplastiska elaster. Egenskapsmässigt liknar de andraTPE-material på många områden men framför allt mekaniska egenskaper samt olje- och värmebeständighet är bättre.

 • Låg densitet
 • Bra kemikaliebeständighet
 • Bra vidhäftning mot flera konstruktionsplaster
 • Utmärkt värmebeständighet
 • Bra mekaniska egenskaper
 • Dyrare än de flesta termoplastiska elaster

TPV är en familj termoelaster där EPDM-elastomeren i materialet är dynamiskt vulkaniserad och fördelad som små partiklar i en PP-matris. Den vulkaniserade elastomeren ger TPV-materialen egenskapsförbättringar som högre värmetålighet och lägre sättning.

 • Låg densitet
 • Bra kemikaliebeständighet
 • Bra sättningsegenskaper
 • Bra vidhäftning mot polyolefiner
 • Utmärkt värmebeständighet
 • Bra mekaniska egenskaper
 • Högre pris

TPU är termoplastisk variant av polyuretangummi som innebär att det kan smältas om och återvinnas. De vanligast förekommande TPU materialen är de polyester- och polyeterbaserade typerna. De polyesterbaserade som är vanligast har bäst mekaniska egenskaper medan polyetertyperna har bättre hydrolysbeständighet.

 • Utmärkt nötningsbeständighet
 • Mycket bra oljebeständighet
 • Mycket bra mekaniska egenskaper
 • Utmärkt värmebeständighet
 • Bra mekaniska egenskaper
 • Transparent
 • Svårare att processa än andra termoelaster