ZEON

Zeon är en av världens främsta tillverkare av syntetiskt gummi, och är marknadsledande inom utveckling och produktion av oljeresistenta specialgummin för fordonskomponenter. Zeon har ett starkt fokus på forskning och utveckling och är världsledande inom tillverkning, förädling och försäljning av ett stort utbud av petrokemiska produkter. Här ingår b l.a termoplastiska elastomerer, SIS, C5 kolvätehartser, syntetiska aromkemikalier, supermjukgörare för betong, optiska hartser och RIM gjutningsprodukter.

Hydrin® (ECO)
HyTemp® (ACM)
Nipol® (BR)
Nipol® (IR)
Nipol® (NBR)
Nipol® (SBR & SBR NS Series)
SYNTHETIC LATEX
Zeonex® & Zeonor® (COP/COPF)
Zeospan® (EPO)
Zetpol® (HNBR)